Arkiv

Lars Backhans inlägg från Linkedin

Februari 2021

Lars Backhan Linkedin

…………………………………………………………………………………………………………….

Spontana kommentarer på sociala medier efter genomförd kurs i Utvecklande Ledarskap (UL) 6-8 november 2017 med uppföljningsdag 16 januari 2018.

BLOD, SVETT OCH TÃ…RAR – OCH TVÃ… COCKTAILS SENARE! Här firar jag och min vän Amira El-Bidawi, Business Developer på Vattenfall AB, att vi har gått kursen Utvecklande Ledarskap! Du borde gå den. Nu!

Stundtals skrämmande. Ofta jobbigt. Alltid berikande. Kursen är framtagen av Försvarshögskolan och inkluderar ledarskaps- och personlighetsteori, professionell handledning och gedigen feedback från mina kollegor. Resultatet är en personlig handlingsplan för min utveckling mot bättre ledarskap och samarbete.

Tack till er, mina kollegor, för ärlig feedback – det modigaste och största man kan ge varandra. Tack Ulla Hoppe, psykoterapeut och fil. Dr. i pedagogik, en strålande fyr i stormigt hav, renässansmänniska och min kurshandledare. Jag har fått så mycket ögonöppnare och tankeställare tack vare kursen att jag kommer behöva fler cocktails framöver (generösa vänner, se hit). Skål!

Jesper Lindholm (Digital strategy, Riksdagen) på Facebook 17 januari 2018

…………………………………………………………………………………………………………….

Genomgått Försvarshögskolans utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL), under ledning av
Ulla Hoppe. Kan varmt rekommendera för den som vill bredda sin repertoar i ledarkompetens.

Veronica Thunborg (1:a Kvalitetsutvecklare på Academedia) på Linkedin januari 2018

…………………………………………………………………………………………………………….

Har just genomfört den sista dagen i UL (Utvecklande Ledarskap). Stort tack till de briljanta kursledarna Ulla Hoppe och Josi Lundin som har navigerat oss genom teori och praktik! Jag kan verkligen rekommendera UL och om du är intresserad så kommer Josi Lundin och Ulla Hoppe att genomföra en utbildning den 10-12 september med uppföljning den 11 december. PMa mig så skickar jag kontaktuppgifter. Mer om konceptet finns att läsa på www.fhs.se

Johan Olsson (Personalspecialist på Justitiedepartementet) på Linkedin 15 januari 2018

…………………………………………………………………………………………………………….

Idag firar jag och @jesperlindholm en avklarad kurs i utvecklande ledarskap enligt försvarshögskolan med fantastiska @ullahoppe och Josi. Denna kurs och coaching har gett otroligt mycket, både på ett professionellt och på ett personligt plan. Fråga mig gärna så berättar jag mer. Jag kan oavsett rekommendera kursen starkt*

Amira El-Bidawi, (Business Developer, Vattenfall AB) på Instagram 16 januari 2018

…………………………………………………………………………………………………………….


Pressklipp

Mars 2008 – KBT kommer till jobbet

DN Jobb, söndagen 16 mars 2008, sid 46 “ 48: Först blev kognitiv beteendeterapi, KBT, trendigt för att lösa problem i privatlivet. Nu är det dags för KBT på jobbet. Att tänka på hur man beter sig och lär sig ett beteende som är gynnsamt i en viss situation kan öka effektiviteten och lusten att utvecklas för alla på jobbet.

Mars 2008 – KBT för hela företaget
Tidningen Leva, nr 3 mars 2008, sid 29: KBT för hela företaget Är du en motivator, processor, relator eller producer? Vilken roll har du i arbetsgruppen? Detta kan belysas med hjälp av IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Nya sätt att tänka kan förändra ditt beteende “ och förhoppningsvis även andras. Nu tar den kognitiva- och beteendeinriktade terapin steget in på företagen.

Oktober 2007 – Vuxengeneration på glid
Dagens Industri Weekendbilagan, fredag – lördag 26 “ 27 oktober 2007 sid 18 “ 22: För några år sedan blev curling ett modeord bland småbarnsföräldrar och barnpsykologer. Men tendensen att måna lite mer om våra barn än vad som egentligen är bra för dem har funnits i decennier. Många av curlingföräldrarnas barn har hunnit bli vuxna, och många av dem har problem.

December 2007 – Trotsa dina instinkter
Tidningen Chef, nr 12 2007, sid 42 “ 45: Först blev kognitiv beteendeterapi (KBT) trendigt för att lösa problem i privatlivet. Nu är det dags för KBT på jobbet. Tänk på hur du beter dig. Var öppen istället för fördömande så kommer snart medarbetarna att börja leverera.

Maj 2006 “ Som livet gestaltas “ mest efterfrågad i vår
En livsberättelse berättas genom inre monologer och i dialog med andra, med det psykoterapeutiska samtalet som särskild form av dialog. Boken är skriven av Håkan Jenner med bidrag av Ulla Hoppe Jakobsson och Dan Stiwne. Den är utgiven på Kontrast förlag 2005. Som livet gestaltas är bland de mest efterfrågade böckerna enligt Natur och Kultur Direkt nr 4 2006.

Januari 2006 “ Bråvikens hedersstipendium
DN: Personalvårdsstiftelsen Bråviken har tilldelat filosofie doktorn och leg psykoterapeuten Ulla Hoppe Jakobsson 2005 års hedersstipendium för ett långt, engagerat och osjälviskt arbete för Minnesotamodellens utveckling i Sverige. Ulla Hoppe Jakobsson har strävat efter att förena kunskap från olika håll “ Minnesotaprogrammet, kognitiv psykoterapi, klinisk diagnostik “ till hjälp för de människor hon möter som psykoterapeut. Hennes bakgrund som forskare har också gett insikter som hon vidareutvecklat i sin terapeutiska gärning heter det i motiveringen.

Maj 2009 – SVT, Rapport, medverkan i inslag utifrån artikel Fler tar med mamma på intervjun (Chef, april 2009)
Två av tre chefer har fått frågan Har du ett jobb åt mitt barn? Och var tionde chef har blivit kontaktad av anhöriga som vill reda ut barnens konflikter eller diskutera lön. Är det dags att införa föräldrafritt på jobbet? Den unga generationen anses vara mer curlad och curlingen slutar inte bara för att telningen får ett jobb. Om föräldern vant barnet “ och sig själv “ vid att mamma eller pappa alltid nås på mobilen för att svara på frågor om stort och smått och styra upp barnets vardag, så har barnet inte rustats för att plötsligt stå på egna ben. I Chefs undersökning säger 61 procent att de inte vill att de anställdas anhöriga lägger sig i, medan åtta procent säger att de inte har något emot det.