Om mig

ullahoppesmilelongUlla Hoppe, fil dr i pedagogik, leg psykoterapeut med handledarutbildning.

Jag har i mer än 20 år arbetat med utvecklings- och behandlingsarbete inom såväl psykiatri och somatisk vård som inom socialtjänstens ram och har omfattande föreläsningsvana från utbildningar i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi på alla utbildningsnivåer.

Jag avlade fil kand-examen i pedagogik och psykologi 1986 samt filosofie doktorsexamen i pedagogik 1992 med avhandlingen:
Hur kan vi förstå alkoholisters handlande? Om tankeprocessernas roll i alkoholisters rehabilitering.

Examen som psykoterapeut avla jag 1994 och bevis om legitimation som psykoterapeut fick jag 1995. Sedan 1997 är jag även examinerad som handledare.

Sedan 2010 har jag utbildat mig i ledarutveckling och ledarskapsutveckling främst inom Försvarshögskolans koncept Utveckling av Grupp och Ledare (UGL), Utvecklande Ledarskap (UL) samt Indirekt Ledarskap (IL) varför en stor del av min verksamhet numer är inriktad på kursverksamhet inom dessa koncept.

Vidareutbildningar i urval

Utbildning År
Certifieringskurs i personlighetstestet NEO-PI-3 2022
Handledarutbildare UL/IL2019 Handledarutbildare UL/IL 2019
Handledarutbildning i Indirekt Ledarskap (IL) 2016
Handledarutbildning i Utvecklande Ledarskap (UL) 2015
Grundkurs i Utvecklande Ledarskap (UL) 2014
Handledarutbildare UGL 2014
Handledarbehörighet Fördjupad UGL (FUGL) 2012
Handledarbehörighet Handledar UGL (HUGL) 2012
Schematerapi modul A, B, C 2012
GDQ, Group Development Questionnaire 2011
Acceptance and Comittment Therapy (ACT) 2011
Schematerapi vid personlighetsrelaterad problematik 2010
Organizational Behavior Management (OBM) & Performance Management – Organiation och ledarskap ur ett beteendeanalytiskt perspektiv 2010
Tillämpad beteendeanalys (TBA) vid ångest, tvång och ältande 2010
HUGL – Handledarutbildning för Utveckling av Grupp och Ledare 2010
FUGL – Fördjupad Utveckling av Grupp och Ledare 2009
HeartMath provider (biofeedback vid stresshantering) 2009
Instruktörsutbildning i Uppmärksamhetsträning (UT)/Mindfulness Training (MT) inklusive MBSR 2009
Inlärningspsykologi och beteendeterapi, motsvarande 15 högskolepoäng 2009
IDI-handledare (Interpersonal Dynamics Inventory) 2007
UGL – Utveckling av Grupp och Ledare 2007
From Symptoms to Assessment Formulation & Treatment 2006
Grundutbildning i Dialektisk Beteendeterapi 2004
Intensive Schema Therapy mode work with Personality Disorders 2004
Schema-Therapy 2004
Attachment and Psyhopathology 2003
Overview of Schema Therapy with personality disorders 2003
Mindfulness-based cognitive therapy for depression 2003
EMDR Level 1 2003
Adult Attachment Interviewing Skills 2003
Grundkurs samt fortsättningskurs i klinisk hypnos 2000