Kalender

Min utbildningsidé baserar sig på att skapa utrymme för deltagarnas aktiva reflektion genom såväl Problembaserat Lärande (PBL) som Upplevelsebaserat Lärande (Experiential learning) genom:

Faktakunskap är utformad utifrån beställarens behov
Praktiska övningar/uppgifter relaterad till den egna verksamheten
Handledning är för utveckling och integration av olika handlingsalternativ

Utbildningar år 2023

Datum

Företag/kursort

UL (Utvecklande Ledarskap)v. 2Ledning & Logistik, Ljungby
IL (Indirekt Ledarskap)v. 3Försvarsmakten, Skövde
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)v. 4Rezon, Näsby slott
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)v. 8Rezon, Sigtuna
UL (Utvecklande Ledarskap) v. 9Rezon, Hotel J.
UL (Utvecklande Ledarskap) v. 10IPF Uppsala, Västerås
UL-fördjupningsdagarv. 11Ledning & Logistik, Ljungby
UL (Utvecklande Ledarskap)v. 12Eva Strömvall/CoreCode, Bommersvik
IL (Indirekt Ledarskap)v. 13IPF Uppsala, Västerås
IL-fördjupningsdagarv. 13Försvarsmakten, Skövde
HUGL (Handledarutbildning UGL)v. 16Försvarshögskolan, Vingåker
HUGL (Handledarutbildning UGL)v. 17Försvarshögskolan, Vingåker
UL-fördjupningsdagv. 18IPF Uppsala, Västerås
IL-fördjupningsdagarv. 18IPF Uppsala, Västerås
UL-fördjupningsdagv. 19Rezon, Hotel J
UL-fördjupningsdagarv. 21Eva Strömvall/CoreCode, Bommersvik
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)v. 22Rezon, Hotel J

Utbildningar år 2022

Datum

Företag/kursort

IL-fördjupningsdagarv. 6Rezon, Stockholm
UL-fördjupningsdagv. 11FHS, Stockholm
UL (Utvecklande Ledarskap)v. 12Ulla Hoppe AB, Rånäs
IL (Indirekl Ledarskap, fördjupning)v. 16Rezon, Nacka
UGL (Utveckling Grupp och Ledare)v. 35Rezon, Sigtuna
UL (Utvecklande Ledarskap)v. 37CoreCode, Stockholm
IL (Indirekt Ledarskap)v. 38IPF, Uppsala Universitet, Västerås
FUGL (Fördjupad UGL)v. 39Försvarshögskolan, Vingåker
FUGL (Fördjupad UGL)v. 40Försvarshögskolan, Vingåker
IL (Indirekt Ledarskap, fördjupning)v. 41IPF, Uppsala Universitet, Västerås
UL (Utvecklande Ledarskap)v. 42Ledning & Logistik, Ljungby
UGL (Utveckling Grupp och Ledare)v. 43Rezon, Halmstad
HUGL (Handledar-UGL)v. 45Försvarshögskolan, Vingåker
HUGL (Handledar-UGL)v. 46Försvarshögskolan, Vingåker
UL (Utvecklande Ledarskap, fördjupn)v. 47CoreCode, Stockholm
UL (Utvecklande Ledarskap, fördjupn)v. 50Ledning & Logistik, Ljungby
Utbildningar år 2021
Datum Företag/kursort
UL Fördjupningsdag, grupp 312 januariRezon, Flen, Zoom-möte
Fördjupningsdag, Öppen UL19 januariRezon, Zoom-möte
UL Fördjupningsdagar15-16 februariLeda & Samspela, Rånäs slott, Rånäs
FUGL (Fördjupad UGL)15-26 marsFörsvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UL (Utvecklande Ledarskap)6-8 aprilFörsvarshögskolan, MSB, Revingehed
UL (Utvecklande Ledarskap)13-15 aprilEuropean business design group AB, Lidingö
UL (Utvecklande Ledarskap)21-23 aprilRezon, Lovik Hotell & Konferens, Lidingö
Handledarutbildning UL17-21 maj, 24-26 majFörsvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UL Fördjupningsdagar31 maj - 1 juniLeda & Samspela, Rånäs slott
UL (Utvecklande Ledarskap)7-9 juniLeda & Samspela, Rånäs slott, Rånäs
UL Fördjupningsdag11 juniFörsvarshögskolan, MSB, Revingehed
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)14-18 juniBåsenberga, Vingåker
UL Fördjupningsdag22 juniRezon, Lovik Hotell & Konferens, Lidingö
UL Fördjupningsdagar16-17 augustiLeda & Samspela, Rånäs slott, Rånäs
UL (Utvecklande Ledarskap)7-9 septemberMSS, Skövde
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)13-17 septemberFHS, Vingåker
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)20-24 septemberRezon, Stockholm
UL (Utvecklande Ledarskap)6-8 oktoberRezon, Kristianstad
HUL (Handledarutbildning UL)18-22, 25-26 oktoberFHS, Vingåker
UL-fördjupningsdag2 novemberMSS, Skövde
HUGL (Handledar-UGL)8-12, 15-19 novemberFHS, Vingåker
UL (Utvecklande Ledarskap)30 november-2 decemberFHS, Stockholm
IL (Indirekt Ledarskap)7-8 decemberRezon, Stockholm
UL-fördjupningsdag14 december Rezon, Kristianstad
Utbildningar år 2020
Datum Företag/kursort
UGL20-24 janFörsvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UGL27-31 januariRezon, Hotel J, Nacka Strand
UL-fördjupning3 februariCore Code, Båsenberga, Vingåker
FUGL (Fördjupad UGL)9-13 marsFörsvarshögskolan, Båsenberga Hotell och Konferens, Vingåker
FUGL (Fördjupad UGL)16-20 marsFörsvarshögskolan, Båsenberga Hotell och Konferens, Vingåker
UGL, engelsk20-24 aprilScania, Engsholms slott, Mörkö
FUGL (Fördjupad UGL)4-8 majFörsvarshögskolan, Båsenberga Hotell och Konferens, Vingåker
FUGL (Fördjupad UGL)11-15 majFörsvarshögskolan, Båsenberga Hotell och Konferens, Vingåker
UL (Utvecklande Ledarskap)25-27 majLeda & Samspela, Rånäs slott, Rånäs
UGL 8-12 juniRezon, Näsby slott, Täby
UL Fördjupningsdagar 24-25 augustiLeda & Samspela, Rånäs slott, Rånäs
UL (Utvecklande Ledarskap)1-3/9MSS (MarkStrisSkolan) Skövde
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)14-18/9Försvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UL (Utvecklande Ledarskap) 30/9-2/10Rezon, Hedenlunda slott, Flen
UL (Utvecklande Ledarskap) 19-21/10Leda & Samspela, Rånäs slott, Rånäs
UL (Utvecklande Ledarskap)28-30/10Rezon, Hedenlunda slott, Flen
UL (Utvecklande Ledarskap)4-6/11Rezon, Öppen kurs Hotel J, Nacka
FUGL (Fördjupad UGL)9-21/11Försvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UL Fördjupningsdag, grupp 226/11Rezon, Flen Bruket, Hälleforsnäs
UL Fördjupningsdagar15-16/12Leda & Samspela, Rånäs slott, Rånäs
Utbildningar år 2019DatumFöretag/kursort
UL6-8 janWiseMind, Hotel Doubletree by Hilton Central Pacific, Costa Rica
UGL4-8 marRezon, Villa Brevik, Lidingö
UGL, engelsk11-15 marScania
UL-uppföljning25 marsErsta, Stockholm
UL3-5 aprilRezon, Stockholm
FUGL (Fördjupad UGL)6-10, 13-17 majFörsvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UL (Utvecklande Ledarskap)10-12 juniPrevia, Stockholm
UL27-29 augustiFörsvarshögakolan, Båsenberga, Vingåker
UGL9-13 septemberFörsvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UL Handledarutbildarutbildning17-19 septemberFörsvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UL25-27 septemberRezon, Haparanda
UL1-3 oktoberUlla Hoppe Psykoterapi & Ledarskapsutveckling AB, Rånäs slott, Rånäs
UL- fördjupning5-6 novemberFörsvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
FUGL (Fördjupad UGL)11-15, 18-22 novemberFörsvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UL-fördjupning26 novemberRezon, Haparanda
UL-fördjupning3 decemberUlla Hoppe Psykoterapi & Ledarskapsutveckling AB, Rånäs slott, Rånäs
UL9-11 decemberCore Code, Båsenberga, Vingåker
Utbildningar år 2018DatumFöretag/kursort
UL9-11 janFörsvarshögskolan, Kriminalvården, Norrköping
UGL22-26 janFörsvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UL, uppföljning12 marsFörsvarshögskolan, Kriminalvården, Norrköping
IL14-15 marsFörsvarshögskolan, Stockholm
IL, uppföljning3 majFörsvarshögskolan, Stockholm
FUGL (fördjupad UGL)14-18, 21-25 majFörsvarshögskolan, Stockholm
UL10-12 sepUlla Hoppe Psykoterapi och Ledarskapsutveckling, Tre Rosor, Rosersberg
HUGL (Handledar-UGL)8-12, 15-19 oktFörsvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UGL22-26 oktLedning & Logistik, Vidbynäs, Nykvarn
Anknytning och inlärning8 novÖverviktscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
UGL12-16 novRezon, Villa Brevik, Lidingö
UL, uppföljning11 decTre Rosor, Rosersberg
Utbildningar år 2017DatumFöretag/kursort
UGL23-27 janFHS, Hedenlunda slott, Flen
UGL6-10 febRezon, Foresta, Lidingö
IL8-9 marsFHS, Stockholm
IL3 majFHS, Stockholm
UGL8-12 majNaturvetarna på Ladvik, Waxholm
UGL25-29 sepRezon, Villa Lovik, Lidingö
IL (Indirekt Ledarskap)4-5 oktFHS, Försvarshögskolan, Stockholm
UL (Utvecklande Ledarskap)6-8 novUlla Hoppe Psykoterapi & Ledarskapsutveckling, Båsenberga hotell och Konferens, Vingåker
UGL13-17 novRezon, Villa Brevik, Lidingö
IL uppföljningsdag29 novFHS, Försvarshögskolan, Stockholm
UGL (engelsk)4-8 decLedning & Logistik/Scania, Engsholms Slott, Mörkö
Utbildningar år 2016DatumFöretag/kursort
UGL25-29 janTillsammans med Bengt Svedenberg, Tankepartner, Båsenberga, Vingåker
KBT vid livskris, nedstämdhet och depression5 febKBT för psykodynamiker, SAPU (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning) Stockholm
UGL14-18 marsTillsammans med Sven-Olof Krantz, UGL-akademin, Bohus-Malmön
UGL18-22 aprilTillsammans med Joakim Lönn, Rezon, Villa Pauli, Djursholm
UGL9-13 majTillsammans med Sven-Olof Krantz, UGL-akademin, Bohus- Malmön
UGL19-23 sepRezon, Foresta, Lidingö
UGL3-7 oktTillsammans med Sven-Olof Krantz, UGL-akademin, Bohus- Malmön
Kognitiva metoder21 oktSAPU, Stockholm
UGL24-28 oktTillsammans med Sven-Olof Krantz, UGL-akademin, Bohus- Malmön
Fördjupad UGL7-18 novFHS, Dufweholms herrgård, Katrineholm
Engelsk UGL21-25 novSCANIA, Vidbynäs herrgård, Nykvarn
UGL28 nov - 2 decPolisen, Falsterbo kursgård, Höllviken
Utbildningar år 2015DatumFöretag/kursort
UGL26-30 janTillsammans med Bengt Svedenberg, Båsenberga, Vingåker
UGL2-6 februariTillsammans med Peder Bergling, Cresco Consulting, Vårdnäs, Linköping
UGL9-13 marsTillsammans med Sven-Olof Krantz, Bohus-Malmön
Fördjupning: Ledarskap utifrån ett kognitivt och beteendeinriktat perspektiv. Hur tankar och känslor påverkar mitt beteende och därmed mitt ledarskap16 marsArbetsförmedlingen, Villa Aske, Bålsta
UGL23-27 marsTillsammans med Thomas Melkersson, Cresco Consulting, Vårdnäs, Linköping
UGL4-8 majTillsammans med Sven-Olof Krantz, Bohus-Malmön
KBT-introduktion16 sepBasutbildning, SAPU (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning), Stockholm
Fallformulering23 septBasutbildning, SAPU (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning), Stockholm
UGL28 sept-2 oktTillsammans med Sven-Olof Krantz, UGL-akademin, Bohus-Malmön
UL (Utvecklande ledarskap)13-14 oktTillsammans med Jan-Erik Richnau, Rezon, Villa Brevik, Lidingö
UGL19-23 oktTillsammans med Sven-Olof Krantz, UGL-akademin, Bohus-Malmön
Sokratisk dialog4 novBasutbildning, SAPU (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning), Stockholm
Grundläggande teori och metod. Kognitiva teorier6 novKBT för psykodynamiker, SAPU (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning), Stockholm
UGL9-13 novTillsammans med Patrik Norrbin, uglutbildning, Stockholm
Terapeutisk relation18 novBasutbildning, SAPU (Skandinaviens Akademi För Psykoterapiutbildning), Stockholm
Terapeutisk relation, Sokratisk samtalsmetodik20 novKBT för Psykodynamiker, SAPU (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutbildning), Stockholm
UGL23-27 novTillsammans med Patrik Norrbin,uglutbildning Stockholm n
UGL30 nov-4 decTillsammans med Per-Anders Josenby, Rezon, Villa Pauli, Djursholm
UL-uppföljningsdag8 decTillsammans med Jan-Erik Richnau, Rezon, Villa Brevik, Lidingö
Utbildningar år 2014DatumFöretag/kursort
UGL20-24 januariTillsammans med Patrik Norrbin, Skeviks Gård, Värmdö
Beteendeinterventioner i det terapeutiska arbetet12 februariKognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Introduktionskurs i KBT24-28 februariKognio, Lund
UGL17-21 marsTillsammans med Sven Olof Krantz, Bohus Malmön
UGL31 mars-4 aprilTillsammans med Patrik Norrbin, Skeviks Gård, Värmdö
LIFE-utbildning7-8 aprilBaxter Medical, Stockholm
Att utvecklas som terapeut9 aprilKognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Mötet14 aprilLoviselunds Förskolor, Stockholm
LIFE-utbildning29 aprilBaxter Medical, Stockholm
UGL12-16 majTillsammans med Sven-Olof Krantz, Bohus Malmön
LIFE-utbildning27 majBaxter Medical, Stockholm
FUGL18-22, 25-29 augustiTillsammans med Ulrika Palm, FHS, Simrishamn
Introduktions kurs i KBT15-19 septemberKognio, Lund
LIFE steg 218 septemberBaxter, Victory Hotel, Gamla Stan, Stockholm
UGL22-26 septemberTillsammans med Sven-Olof Krantz, Bohus Malmön
Hur når vi våra patienter?2 oktoberBaxter, Lund
UGL6-10 oktoberTillsammans med Patrik Norrbin, Håltuna Udde, Bro
UGL13-17 oktoberTillsammans med Sven-Olof Krantz, Bohus Malmön
Den motiverende samtalen21 oktoberBaxter, Gardemoen, Oslo
Ledarskap utifrån ett kognitivt och beteendeinriktat perspektiv. Hur tankar och känslor påverkar mitt beteende och därmed mitt ledarskap23 oktoberArbetsförmedlingen, Villa Aske, Bålsta
UGL på engelska3-7 novemberTillsammans med Jarl Silfverberg, FHS, Simrishamn
UGL17-21 novemberTillsammans med Bengt-Åke Nilsson, Polisen, Skåne
Kognitiv teori och inlärningsteori26 novemberÖverviktsCentrum, Endokrinkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Utbildningar 2013DatumFöretag/kursort
Kognitiv terapi vid missbruk24 janGrundutbildning i psykoterapi, SAPU, Stockholm
FUGL28 jan - 8 febTillsammans med Jarl Silfverberg, Försvarshögskolan, Ystad
Kognitiv terapi vid missbruk14 febGrundutbildning i psykoterapi, SAPU, Stockholm
Introduktionskurs i KBT25 feb - 1 marTillsammans med Egil Linge, Kognio, Lund
UGL11 - 15 marTillsammans med Emma Jonsson, Försvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker
UGL18 - 22 marTillsammans med Sven-Olof Krantz, UGL-akademin, Bohus-Malmön
Beteendets ABC27 marGrundutbildning i psykoterapi, Kognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Kompetensutveckling: Stress och Känslor5 aprYstads Kommun Kultur och Utbildning, Sekelgården, Ystad
Inlärningsteori8 aprGrundutbildning i psykoterapi, Kognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Understanding, Group and Leader22 - 26 aprHyper Island
Att fortsätta utvecklas som terapeut29 aprGrundutbildning i psykoterapi, Kognitiva Relationella Institutet, Stockholm
UGL13 - 17 majTillsammans med Sven-Olof Krantz, UGL-akademin, Bohus-Malmön
HUGL19 - 30 augTillsammans med Jarl Silfverberg, Försvarshögskolan, Simrishamn
Patientsamtalet – effektiv kommunikation inom vården16 - 17 sepBaxter Medical AB, Stockholm
Introduktionskurs KBT16 - 20 sepTillsammans med Egil Linge, Kognio, Lund
Understanding, Group and Leader7 - 11 oktHyper Island
UGL14 - 18 oktTillsammans med Sven-Olof Krantz, UGL-akademin, Bohus-Malmön
Patientsamtalet – effektiv kommunikation inom vården22 oktBaxter Medical AB, Stockholm
Samtalsmetodik23 - 24 oktAttendo Care, Växjö
UGL4 - 8 novTillsammans med Patrik Norrbin, Stockholm.
Patientsamtalet – effektiv kommunikation inom vården12 novBaxter Medical AB, Stockholm
Samtalsmetodik13 novAttendo Care, Växjö
UGL18 - 22 novTillsammans med Bengt-Åke Nilsson, Polisen, Falsterbo
UGL25 - 29 novTillsammans med Sven-Olof Krantz, UGL-akademin, Bohus-Malmön
Utbildningar 2012DatumFöretag/kursort
Sårbarhetsmodellen i det terapeutiska arbetet9 janKognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Attachment24 janKognitiva Relationella Institutet, Växterås
HUGL-kurs30 jan - 10 febTillsammans med Jarl Silverberg, Försvarshögskolan, Stockholm
Introduktionskurs i KBT27 feb - 2 marsTillsammans med Egil Linge, Kognio Centrum för KBT, Lund
UGL-kurs5-9 marsTillsammans med Johan Olsson, Justitiedepartementet, Sånga Säby
Terapeutiska verktyg i det kliniska arbetet12 marsKognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Inlärningspsykologi14 marsKognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Utveckling och komplikation vid depression19 marsKognitiva Relationella Institutet, Stockholm
How to reach our patients?20 marsBaxter, World Trade Center, Stockholm
UGL-kurs26-30 marsTillsammans med Andreas Bencker, Försvarshögskolan, Stockholm
Depression2 majKognitiva Relationella Institutet, Västerås
UGL-kurs7-11 majTillsammans med Sven-Olof Kranz, Bohus Malmön
UGL-kurs6-10 augTillsammans med Jan Ingerlund, Här & Nu, Stockholm
UGL-kurs20-24 augTillsammans med Sven-Olof Krantz, Bohus Malmön
UGL-kurs3-7 sepTillsammans med Johan Olsson, Justitiedepartementet, Stockholm
UGL-kurs17-21 sepTillsammans med Sören Strandberg, Mgruppen, Stockholm
Introduktion i inlärningsteori24 sep1 D, Kognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Introduktionskurs i KBT24-28 sepTillsammans med Egil Linge, Kognio Centrum för KBT, Lund
Introduktion till det diagnostiska systemet3 okt1 E, Kognitiva Relationella Institutet, Stockholm
FUGL-kurs15-26 oktTillsammans med Jarl Silfverberg, Försvarshögskolan, Simrishamn
Beteendets ABC5 nov1 D, Kognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Att förstå ångest och depression7 nov1E, Kognitiva Relationella Institutet, Stockholm
UGL-kurs19-23 novTillsammans med Bengt-Åke Nilsson, Polisen, Falsterbo
UGL-kurs26-30 novTillsammans med Stephan Eberdal, Örby
Anknytningsteori - Hur kan vi tänka i det terapeutiska mötet?5 dec1 E, Kognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Utbildningar 2011DatumFöretag/kursort
FUGL-kurs24 jan-4 febTillsammans med Jarl Silverberg, Simrishamn
Introduktionsutbildning i kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT)28 feb-4 marsTillsammans med Egil Linge, Kognio Centrum för KBT, Lund
Inlärningsteori och KBT, basutbildning i kognitiv terapi på relationell grund7 marsKognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Metode ved personlighedsforstyrrelser23 marsKognitiv Terapi Center, Århus
Skemabearbejdning, EUP-model/forståelse i forhold till selvbeskadigelse/impulsforstyrrelse24 marsKognitiv Terapi Center, Århus
Kognitiv konceptualisering, grundläggande psykoterapiutbildning28 marsPsykologpartners, Stockholm
UGL-kurs11-15 aprilTillsammans med Bengt-Åke Nilsson, Polisen, Höllviken, Falsterbo
UGL-kurs2-6 majTillsammans med Sven-Olof Krantz, Bohus Malmön
Att fortsätta utvecklas som terapeut, grundutbildning i kognitiv terapi på relationell grund9 majKognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Sårbarhetsmodellen ett kliniskt verktyg, grundutbildning i kognitiv terapi på relationell grund11 majKognitiva relationella institutet, Stockholm
Kognitiv konceptualisering, grundläggande psykoterapiutbildning23 majPsykologpartners, Stockholm
Handledarutbildning i kognitivt-realtionellt arbetssätt, utbildningen löper under 3 terminerStart 26 majKognitiva Relationella Institutet, Stockholm
UGL-kurs1-5 augTillsammans med Jan Ingerlund, Här & Nu, Stockholm
Metode ved personlighedsforstyrrelser24 augKognitiv Terapi Center, Århus
Skemabearbejdning25 augKognitiv Terapi Center, Århus
Introduktionskurs i KBT, Piaget2 sepErsta Sköndals Högskola, Sandvikens kommun
UGL-kurs5-9 sepTillsammans med Johan Olsson, Justitie-departementet, Sånga Säby
Introduktionskurs i KBT26-30 sepTillsammans med Egil Linge, Kognio Centrum för KBT, Lund
KBT-café, KBT vid Ledarskapsutveckling28 sepKognio Centrum för KBT, Lund
UGL-kurs3-7 oktTillsammans med Niklas Lehto, Luleå tekniska universitet, Brändön Konferens
UGL-kurs17-21 oktTillsammans med Sven-Olof Krantz, Bohus Malmön
Kognitiv konceptualisering, Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi24 oktBUP, Skaraborgs sjukhus, Skövde
Kognitiv konceptualisering, Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi31 oktBUP, Skaraborgs sjukhus, Skövde
Ramar runt det terapeutiska arbetet, Grundutbildning i KBT på relationell grund14 novKognitiva Relationella Institutet, Stockholm
Handledarutbildning17-18 novKognio Cetrum för KBT, Lund
Attachment, Grundläggande utbildning i psykoterapi med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning24 novCKPT Sörmland, Nyköping
Inlärningsteori och KBT, Grundutbildning i Kognitiv och Beteendeinriktad Terapi29 novKognitiva Relationella Institutet, Västerås
Personlighetsstörningar, Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning30 nov-2 decUmeå universitet, Enheten för psykoterapi