Psykoterapi

Behandlingsinriktning

Kognitiva och Beteendeinriktade terapier är den svenska översättningen av CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Namnet kommer sig av att terapiformens teorier och metoder kommer från två olika forskningstraditioner, kognitions- och inlärningspsykologin. sfKBT ser KBT som ett paraplybegrepp som omfattar delvis skilda terapiformer och metoder. Gemensamt är att klient och terapeut, i samarbete, bestämmer vad som ska stå i fokus för behandlingen och vilken förändring som eftersträvas. Det gör att tiden utnyttjas effektivt och att utvärdering kan ske.

När klienten och jag arbetar ligger tyngdpunkten på problematik i nuet för att skapa förändringar i det dagliga livet. Detta utesluter inte att vi alltid gör en vidare kartläggning som även innehåller relevanta händelser i det förflutna som påverkar ens leverne idag.